En annons vald av Google:

Länkar till predikanarkivArkiv för sommarmöte

Gå till att lyssna på predikningar genom att välja sommarmöte nedan.


Opisto-tjänster och andra

Gå till att lyssna på predikningar genom att välja Opisto-tjänster nedan.


Svenska sommarmöte (SFC)

Gå till att lyssna på predikningar genom att välja svenska sommarmöte nedan.


Laestadianska Lutherska Kyrkan (LLC) predikningar på engelska

Gå till att lyssna på predikningar genom att välja länken nedan.