En annons vald av Google:

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad 18.4.2022.

Registeransvarig

Nettiteeri Oy (3331525-2)
nettiseurat(ät)nettiseurat.info

Personen som hanterar registerärenden

Juha-Pekka Teirikangas
nettiseurat(ät)nettiseurat.info

Registrets namn

Nettiseurat.info användarregister

Syftet med registret

Personuppgifter samlas in från sändare av diskussionsmeddelanden, nedladdningar av arkiverade predikningar, besökarnas IP-adresser, visningar och klick på annonser samt mottagen feedback. Användare och deras aktiviteter statistikförs på ett sätt som inte direkt identifierar individen. Vid insamling och analys av dessa statistiska uppgifter används verktyg från tredje part, men detaljerade personuppgifter delas inte ut till tredje part.

Informationen i registret

- Användarnamn
- Krypterat lösenord
- Användarens chattmeddelanden
- IP-adress
- En platsuppskattning baserad på användarens IP-adress med postkodsnoggrannhet
- Arkivinspelning ladda ner tidstämpel
- Annonsera visning och klicka på tidsstämplar
- Feedback avsändarens namn
- Feedback avsändarens email
- Feedback meddelande
- Datum informationen skapades
- Datumet informationen ändrades

Regelbundna informationskällor

Informationskällorna är data som användaren själv har matat in samt data som samlats in med cookies och liknande tekniker under användning. Platsinformation samlas in genom geolokalisering med hjälp av ipstack-tjänsten.

Utlämning av information

Information kan lämnas ut till en behörig myndighet eller annan part i enlighet med gällande lagstiftning. Information kan också lämnas ut i samband med företagsaffärer.

Användarinformation kan lämnas ut till tredje parter som är i avtalsförhållande med registrets förare, men inte för deras eget bruk.

Personuppgifter överförs inte regelbundet utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt på grund av den tekniska genomförandet av tjänsten eller av någon annan berättigad anledning. I sådana fall ser registrets förare till att det finns tillräcklig och lagstadgad dataskydd.

Dataförvaringstid

Information om IP-lokalisering lagras i två veckor. Logginformation lagras i ett år, varefter den automatiskt raderas. Säkerhetskopior lagras i högst en månad, varefter de automatiskt raderas. Feedback- och diskussionsmeddelanden, information om nedladdningar av predikningar, annonsstatistik och ljudhistoria raderas inte från tjänsten utan används för att övervaka användningen av tjänsten och för andra statistiska ändamål.

Skydd av registret

Registret är beläget på en server som är skyddad med brandvägg, lösenord och andra allmänt accepterade tekniska metoder, och som endast kan nås av personer anställda av registrets förare. Säkerhetskopior lagras i en applikation skyddad med lösenord och nyckelrättigheter.

Registretsägarens rättigheter

Den registrerade har rätt att granska sina egna uppgifter i registret och vid behov korrigera dem samt överföra uppgifterna till ett annat system. Förfrågningar om granskning, korrigering och överföring ska skickas skriftligt till registrets förare, och de kommer att besvaras inom en rimlig tid enligt lag. En granskningsförfrågan kan göras kostnadsfritt en gång per år.

Den registrerade har rätt att bli bortglömd, dvs. att få sitt konto raderat från tjänsten. Den registrerade kan för hindra användning av cookies i tjänsten från webbläsarens inställningar, men då kommer exempelvis inloggningen i tjänsten inte att fungera.

Denna sida använder cookies

Webbplatsen använder cookies (kakor) för att genomföra inloggning, för att spara godkännande av cookies, för att lagra XSRF-token och för Google-annonser.