En annons vald av Nettiseurat:
Rauhanmusiikki - Uusimpia levyjä: .

Stöd Nettiseurat genom att annonsera här! Klicka för information

Registerbeskrivning

Senast uppdaterad 18.4.2022.

Registeransvarig

Nettiteeri (2750970-4)
nettiseurat(ät)nettiseurat.info

Person som handhar registerärenden

Juha-Pekka Teirikangas
nettiseurat(ät)nettiseurat.info

Registrets namn

Nettiseurat.info användarregister

Registrets användningsändamål

Henkilötietoja kerätään keskusteluviestien lähettäjistä, arkistoon tallennettujen saarnojen latauksista, kävijöiden IP-osoitteista, mainosten näytöistä ja klikkauksista sekä annetuista palautteista. Käyttäjiä ja heidän toimintaansa tilastoidaan tavalla, jossa henkilön suora tunnistaminen ei ole mahdollista. Näiden tilastojen tiedon keruussa ja analysoinnissa käytetään kolmannen osapuolen työkaluja, mutta yksityiskohtaisia henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

Uppgifter som ingår i registret

- Användarnamn
- Krypterad lösenord
- Användarens chattmeddelanden
- IP-adress
- En platsuppskattning baserad på användarens IP-adress med postkodsnoggrannhet
- Arkivera inspelning ladda ner tidstämpel
- Annonsvisning och klicka på tidsstämplar
- Feedback avsändarens namn
- Feedback avsändarens email
- Feedback meddelande
- Datum informationen skapades
- Datumet informationen ändrades

Reguljära uppgiftskällor

Tietolähteinä ovat käyttäjän itse syöttämät tiedot sekä käytön aikana evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerätyt tiedot. Sijaintitiedot kerätään geolokaatiolla käyttäen ipstack-palvelua.

Utlämnande av uppgifter

Tiedot voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle tai muulle taholle voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen mukaisesti. Tiedot voidaan myös luovuttaa yrityskaupan yhteydessä.

Käyttäjätietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville kolmansille osapuolille, mutta ei heidän omaan käyttöönsä.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteutuksen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä ja lainsäädännön vaatimasta tietosuojan tasosta.

Data retentionstid

IP-paikannuksen tietoja säilytetään kaksi viikkoa. Lokitietoja säilytetään vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Varmuuskopioita säilytetään enintään kuukausi, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Palaute- ja keskusteluviestejä, saarnojen lataustietoja, mainosten tilastoja ja äänihistoriaa ei poisteta palvelusta vaan niitä käytetään palvelun käytön seurantaan ja muihin tilastointitarkoituksiin.

Skyddet av registret

Rekisteri sijaitsee palomuurilla, salasanoin ja muin yleisesti hyväksytyin teknisin keinoin suojatulla palvelimella, johon ei ole pääsyä muuta kuin rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä. Varmuuskopiot säilytetään salasanalla ja avainluvuilla suojatussa sovelluksessa.

Uppgiftslämnares rättigheter

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisterissa ja tarvittaessa korjata niitä sekä siirtää tietoja toiseen järjestelmään. Tarkastus-, korjaus- ja siirtopyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja niihin vastataan lain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli saada tilinsä poistettua palvelusta. Rekisteröity voi estää evästeiden käytön palvelussa selaimen asetuksista, mutta tällöin esimerkiksi palvelun kirjautuminen ei toimi.

Denna sida använder cookies

Sivusto käyttää evästeitä (cookies) esimerkiksi kirjautumisen toteuttamiseen sekä evästehyväksynnän tallentamiseen, XSRF-tokenin tallentamiseen ja Googlen mainoksiin.