Googlen valitsema mainos:

Rekisteriseloste

Päivitetty viimeksi 18.4.2022.

Rekisterinpitäjä

Nettiteeri Oy (3331525-2)
nettiseurat(ät)nettiseurat.info

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha-Pekka Teirikangas
nettiseurat(ät)nettiseurat.info

Rekisterin nimi

Nettiseurat.info käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään keskusteluviestien lähettäjistä, arkistoon tallennettujen saarnojen latauksista, kävijöiden IP-osoitteista, mainosten näytöistä ja klikkauksista sekä annetuista palautteista. Käyttäjiä ja heidän toimintaansa tilastoidaan tavalla, jossa henkilön suora tunnistaminen ei ole mahdollista. Näiden tilastojen tiedon keruussa ja analysoinnissa käytetään kolmannen osapuolen työkaluja, mutta yksityiskohtaisia henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

Rekisterin sisältämät tiedot

- Nimimerkki
- Kryptattu salasana
- Käyttäjän lähettämät keskusteluviestit
- IP-osoite
- IP-osoitteen suuntaa-antava sijaintitieto postinumeron tarkkuudella
- Äänitelatauksen aikaleima
- Mainoksen näyttö- ja klikkausaika
- Palautteen lähettäjän nimimerkki
- Palautteen lähettäjän sähköposti
- Palautteen lähettäjän viesti
- Tietojen lisäyspäivä
- Tietojen muokkauspäivä

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat käyttäjän itse syöttämät tiedot sekä käytön aikana evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerätyt tiedot. Sijaintitiedot kerätään geolokaatiolla käyttäen ipstack-palvelua.

Tietojen luovutus

Tiedot voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle tai muulle taholle voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen mukaisesti. Tiedot voidaan myös luovuttaa yrityskaupan yhteydessä.

Käyttäjätietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville kolmansille osapuolille, mutta ei heidän omaan käyttöönsä.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteutuksen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä ja lainsäädännön vaatimasta tietosuojan tasosta.

Tietojen säilytysaika

IP-paikannuksen tietoja säilytetään kaksi viikkoa. Lokitietoja säilytetään vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Varmuuskopioita säilytetään enintään kuukausi, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Palaute- ja keskusteluviestejä, saarnojen lataustietoja, mainosten tilastoja ja äänihistoriaa ei poisteta palvelusta vaan niitä käytetään palvelun käytön seurantaan ja muihin tilastointitarkoituksiin.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee palomuurilla, salasanoin ja muin yleisesti hyväksytyin teknisin keinoin suojatulla palvelimella, johon ei ole pääsyä muuta kuin rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä. Varmuuskopiot säilytetään salasanalla ja avainluvuilla suojatussa sovelluksessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisterissa ja tarvittaessa korjata niitä sekä siirtää tietoja toiseen järjestelmään. Tarkastus-, korjaus- ja siirtopyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja niihin vastataan lain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli saada tilinsä poistettua palvelusta. Rekisteröity voi estää evästeiden käytön palvelussa selaimen asetuksista, mutta tällöin esimerkiksi palvelun kirjautuminen ei toimi.

Evästeiden käyttö sivulla

Sivusto käyttää evästeitä (cookies) esimerkiksi kirjautumisen toteuttamiseen sekä evästehyväksynnän tallentamiseen, XSRF-tokenin tallentamiseen ja Googlen mainoksiin.